Därför är en god maghälsa viktig vid träning

Oavsett om du idrottar på elitnivå eller bara njuter av träning och en aktiv livsstil, är det aldrig roligt att tvingas till ofrivillig vila till följd av ett försvagat immunförsvar. Detta är dock ingen ovanlig företeelse för personer som utövar högintensiv träning. Medan skonsam träning har en positiv inverkan på immunförsvaret och gör det starkare visar forskning att högintensiv träning temporärt försvagar immunförsvaret, vilket medför en ökad risk för infektioner och utmattning. Den goda nyheten för alla som älskar hård träning är att en hälsosam och balanserad tarmflora kan stärka immunförsvaret och därigenom förbättra både allmänhälsan och den högintensiva träningen.

Högintensiv träning kan tillfälligt försvaga immunförsvaret

Ett starkt immunförsvar är viktigt för att kunna prestera på hög nivå. Immunförsvaret hjälper kroppen att återhämta sig snabbare efter ett intensivt träningspass och skyddar mot infektioner och skadliga bakterier. Men samtidigt som skonsam träning har en positiv inverkan på immunförsvaret har mer intensiv träning – framför allt uthållighetsträning – visat sig göra immunförsvaret tillfälligt försvagat, vilket gör kroppen mer mottaglig för bakterier och infektioner. Efter ett högintensivt träningspass kan immunförsvaret bli försvagat i upp till 72 timmar. Det är med andra ord extra viktigt för personer som utövar högintensiv träning att aktivt stärka sitt immunförsvar för att inte riskera att hälsan påverkas negativt.

 

80 % av immunförsvaret finns i magen

Forskning visar att personer med en aktiv livsstil har en mer varierad och balanserad tarmflora. Samtidigt är en god maghälsa nyckeln till ett starkt immunförsvar, som behövs för att vi ska må bra och kunna prestera på topp. Vi har biljontals goda bakterier i tarmen som hjälper till att reglera kroppens blodsockernivåer, bidrar till känslomässig balans, ser till att matsmältningen fungerar och stärker immunförsvaret. Hela 80 % av vårt immunförsvar finns faktiskt i magen, och en välmående tarmflora med både en stor variation och mängd av goda bakterier innebär många positiva hälsofördelar. Blodet renas från gifter, mängden skadliga bakterier minskar, antikroppsnivåerna höjs, vi producerar fler antimikrobiella ämnen, pH-värdet i kroppen sjunker och signalsystemet för immunförsvaret och våra inre organ regleras.

 

Forskning om probiotika, immunförsvaret och högintensiv prestation

Det har gjorts många studier på vilka fördelar probiotika kan ha för idrottare. Probiotika stärker inte bara immunförsvaret, utan hjälper samtidigt kroppen att upprätthålla energi- och uthållighetsnivåer, stärker ben- och muskelfunktionen och minskar uppblåsthet, gaser och kramper i magen. Probiotika hjälper också till att upprätthålla hälsosamma nivåer av antioxidanter som skyddar kroppen mot oxidativ stress genom att neutralisera fria radikaler.

En studie som publicerats i International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, undersökte åttiofyra personer som ägnade sig åt högintensiv träning under vinterhalvåret. En grupp fick ett probiotiskt kosttillskott medan den andra gruppen fick placebo. Resultatet visade att gruppen som fick placebo upplevde problem med övre luftvägarna i betydligt högre utsträckning än gruppen som fått probiotika, och var dessutom 36 % mer benägna att uppleva dessa problem i över en veckas tid. Samtidigt uppvisade gruppen som fått det probiotiska kosttillskottet högre nivåer av en viktig antikropp som kallas lgA och produceras vid en tidig aktivering av kroppens immunförsvar.

I en annan studie fokuserade forskarna på elitidrottare som övertränat och uppvisade tecken på både utmattning och försämrade idrottsprestationer. Här kunde man se att T-cellerna skadats. T-cellerna utgör en aktiv och viktig del i kroppens immunförsvar. Efter att ha adderat ett dagligt, probiotiskt kosttillskott under en månads tid kunde man se att idrottarnas T-celler blivit återställda.

Forskare som studerat professionella rugbyspelare fann att de spelare som gavs ett dagligt, probiotiskt kosttillskott inte upplevde problem med övre luftvägarna lika ofta eller under lika långa tidsperioder som de spelare som istället fick placebo. Rugbyspelarna som åt ett probiotiskt kosttillskott under en period på fyra veckor var mer än dubbelt så benägna att hålla sig friska. Man såg även att de som ändå drabbades av problem återhämtade sig snabbare.

Stärk immunförsvaret med probiotika och en hälsosam livsstil

Att ta hand om sin maghälsa och se till att tarmfloran är välmående och balanserad bidrar till att upprätthålla ett starkt och fungerande immunförsvar. Detta är extra viktigt vid högintensiv träning för att kunna träna hårt och ofta, men ett välfungerande immunförsvar är viktigt även för att behålla en god allmänhälsa. Att stärka tarmfloran med ett probiotiskt kosttillskott, samt undvika antibiotika i så stor utsträckning som möjligt och tillbringa mycket tid ute i naturen är alla bra sätt för både personer som älskar hård träning och glada motionärer att hålla sig starka och friska genom en god maghälsa.

 Fantastiska fördelar med träning:

  1. Stress minskar

  2. Självkänslan stiger

  3. Man sover bättre

  4. Man blir smartare

  5. Ångest avtar

  6. Sjukdomsrisken sjunker