Den Bakteriella Revolutionen

I cirka tre miljarder år har mikroorganismerna koloniserat planeten- Utan dem skulle vi människor inte överleva. Tvärtom samarbetar de med oss och spelar en grundläggande roll för hela vår hälsa. Den bakteriella revolutionen innebär att vi börjat samarbeta med bakterierna i stället för att motverka dem.