Den Bakterielle Revolusjonen

I cirka tre milliarder år har mikroorganismene kolonisert planeten. Uten dem ville vi mennesker ikke ha overlevd. Tvert imot samarbeider de med oss og spiller en grunnleggende rolle for hele vår helse. Den bakterielle revolusjonen betyr at vi har begynt å samarbeide med bakteriene i stedet for å motarbeide dem.