Tarmens betydning for immunforsvaret

Omtrent 80 % av immunforsvaret finnes i forbindelse med tarmen. For at kroppen skal kunne håndtere virus og andre angripere effektivt, er det nødvendig at tarmen er i god form, ellers oppstår problemer som påvirker hele kroppen.

For en velfungerende tarm er følgende nødvendig:

  • En intakt tarmbarriere, det vil si at tarmslimhinnen ikke lekker.
  • En mangfoldig bakterieflora.
  • Et balansert immunforsvar.

Tarmen, kroppens forsvars- och ekosystem

Tarmslimhinnen er det organet som dekker den største overflaten av kroppen vår, ca. 400 kvadratmeter, nesten like stort som en tennisbane. Tarmslimhinnen er konstant eksponert for risikoer som smittsomme bakterier og andre fremmede partikler. Den beskyttes av en tarmsperre, hvis funksjon er å filtrere bort skadelige stoffer og bakterier samtidig som den tar opp næringsstoffer fra den maten vi spiser. Det er derfor svært viktig at den anatomiske funksjonen og bakteriefloraen i tarmsperren er i balanse, da denne delen av kroppen vår er vårt første og kanskje aller viktigste forsvar mot infeksjoner.

Økosystemet vårt i tarmfloraen består av milliarder av forskjellige bakterier. Denne bakteriefloraen, vår mikrobiota, spiller en…er som påvirker våre immunceller.

Tarmens overflate består blant annet av et lag med epitelceller som tillater molekyler, næringsstoffer og signalstoffer å passere gjennom tarmsperren og bli absorbert i blodbanen. Denne funksjonen i tarmslimhinnen, som sammen bygger en kompleks barriere mot skadelige (patogene) bakterier og virus, er sterkt knyttet til vårt immunforsvar.

Kroppens tarmflora sikrer tarmsperrens funksjon og forsvar gjennom flere ulike mekanismer, blant annet ved å slippe gjennom antibakterielle molekyler, bakteriociner og antiinflammatoriske kortkjedede fettsyrer, samt ved å aktivere cellemottakere for immunforsvaret. Etableret forskning innenfor området sier at “menneskets tarmbakterier trener immunforsvaret ved å lære kroppen å kjenne igjen mikroorganismer, molekyler og næringsstoffer fra både gode (kommensale) og dårlige (patogene) bakterier.”

Dysbios - en tarmflora i forandring

Endringene i tarmfloraen, uavhengig om de er kvantitative eller funksjonelle, der det oppstår en ubalanse mellom gode og dårlige bakterier, kalles for dysbios. Når dette skjer, endres kroppens immunforsvar fordi tarmveggens gjennomtrengelighet endres og forstyrre balansen, homeostase, mellom kroppens tarmbakterier og immunceller. Denne endringen fremmer overvekst av dårlige bakterier, som for eksempel Staphylococcus, Pseudomonas og Escherichia Coli. Disse dårlige bakteriene og deres endotoksiner, som er et stoff som lekker ut når en bakterie dør og er en kraftig advarselssignal for immunforsvaret om en pågående infeksjon, kan utløse svært alvorlige tarminfeksjoner. Disse infeksjonene kan opprettholde dysbiosen og også føre til ytterligere komplikasjoner ved å påvirke tarmveggens celler.

Når dårlige bakterier øker i tarmfloraen og reduserer de gode beskyttende bakteriene, fører det igjen til en dårligere produksjon av kortkjedede fettsyrer og antimikrobielle peptider, noe som har en negativ innvirkning på kroppens naturlige immunforsvar.

Hva betyr dette?

Din tarmflora, med en mangfold av gode bakterier, sammen med cellene og slimhinnene i tarmveggen din, kan bidra til en sunnere barriere som danner en mer effektiv immunforsvar – for hele kroppen din!

Ved god tarmhelse med en mangfold av gode bakterier, aktiveres cellemottakere og molekyler med antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaper når kroppen din blir utsatt for ulike bakterier. Dette styrker ikke bare forsvaret mot infeksjoner, men de utgjør også en del av et signalsystem som er viktig for å indikere dårlig helse.

Hvis du har en ubalanse i tarmens sammensetning av bakterier der dårlige bakterier dominerer, vil tarmens forsvarsmekanismer fungere dårligere. Dette betyr at risikoen for infeksjoner kan øke.