Personvernpolicy

Biohealth Nordic AB, org. nr 559421-5518 (“Selskapet” eller “vi”), bryr oss om ditt personvern og streber alltid etter å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Her finner du vår personvernpolicy.

Det er Selskapets mål å følge alle gjeldende lover og regler for personvern til enhver tid. Denne policyen hjelper deg blant annet å forstå hvilken type informasjon Selskapet samler inn og hvordan den brukes. Ved å godkjenne policyen når du gir informasjon, samtykker du til behandling av dine personopplysninger i tråd med det som beskrives nedenfor.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Selskapet er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Selskapet vil behandle de personopplysningene du har gitt eller har gitt til Selskapet for å oppfylle dine forpliktelser som bruker av våre tjenester eller som en jobbsøkende kandidat. Personopplysninger kan også behandles for at Selskapet skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrift eller pålegg fra myndighetene. De personopplysningene som Selskapet behandler er krypterte og behandles som beskrevet nedenfor. Selskapet behandler de personopplysningene som du frivillig har gitt oss. Nøyaktig hvilken type personopplysninger dette er, avhenger av hvilke opplysninger du har valgt å registrere.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Alle personopplysninger behandles i kryptert form hos Selskapet på Selskapets eller dets samarbeidspartners servere innenfor EU.

Når du bruker våre tjenester, kan du bli spurt om å gi visse personopplysninger til tredjeparter. Hvis du frivillig velger å gi personopplysninger til tredjeparter, er denne tredjeparten ansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger som tredjeparten samler inn. Selskapet anbefaler deg å lese personvernpolicyen som slik tredjepart bruker. Selskapet tar ikke ansvar for andre aktørers behandling av personopplysninger.

Hvor lenge lagres mine personopplysninger?

Hvis du gir dine opplysninger som prospekt eller kunde for våre tjenester, samt som kandidat for ledige stillinger, vil dine opplysninger bli lagret så lenge det er nødvendig i henhold til lovpålagte krav eller for å oppfylle våre eller våre samarbeidspartneres forpliktelser overfor deg. Du kan når som helst avregistrere deg som bruker. Dine opplysninger vil uansett ikke bli lagret lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Tilgang til, oppdatering og retting av dine personopplysninger

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg en gang per kalenderår, uansett hvordan disse er samlet inn. Hvis du ønsker slik informasjon, må du sende inn en skriftlig forespørsel til Selskapet. Forespørselen må være signert av deg og sendes per post til den adressen som er oppgitt på nettsiden. Den kan ikke sendes via e-post.

Endringer i personvernpolicy

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen når som helst, i den grad endringene er nødvendige for å løse forstyrrelser eller for å oppfylle nye lovlige eller tekniske krav. Alle endringer i denne personvernpolicyen vil bli publisert på nettsiden. En ny versjon av denne personvernpolicyen gjelder fra den tidspunktet som er angitt i den nye versjonen av personvernpolicyen, og blir bindende for deg når du, etter det tidspunktet, bruker vår nettside eller på annen måte godtar de oppdaterte vilkårene. Den gjeldende personvernpolicyen til enhver tid er tilgjengelig på nettsiden.

Cookies

På nettsiden brukes cookies eller lignende teknologi for å samle inn informasjon om ditt besøk på nettsiden.

Cookies er små tekstfiler som lagres på besøkerens datamaskin og som kan brukes for å følge med hva besøkeren gjør på nettsiden. Informasjonen lagres i form av en cookie eller lignende fil, og hjelper oss med å forbedre din opplevelse av nettsiden ved å redusere tidsbruken.

Ved å godkjenne denne personvernpolicyen og bruke nettsiden, samtykker du til behandling av cookies i henhold til det som sies her. Hvis du ikke aksepterer bruk av cookies, kan du deaktivere cookies i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også konfigurere nettleseren til å spørre deg hver gang nettsiden prøver å plassere en cookie på datamaskinen din. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Videre kan du når som helst manuelt slette cookies fra harddisken din.